รถเมล์สาย 84ก ไม่จอดป้าย ทั้งที่รอมาครึ่งชั่วโมง!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ประมาณ 7.45 หน้าม.มหิดล ศาลายา ดิฉันรอรถ. 84ก มาตั้งแต่ 7.20 พอเจอก็เดินไปรอด้านหน้าซึ่งมั่นใจว่ารถต้องเห็นเราแน่นอน เพราะมีคนอื่นๆอีกด้วย แต่รถไม่จอดค่ะ เหยียบด้วยความเร็วผ่านหน้าเราไป คืออะไรอ่ะคะ ทุกคนรีบเพราะรถไม่มา แล้วไม่จอดอีกคุณคิดอะไรอยู่ ทุกคนก็มีงานมีการนะคะ ห่วยแตกค่ะ เอาคนหรือ...มาขับไม่ทราบคะ คุณจะต้องตักเตือนอย่างหนักนะขสมก. ไม่งั้นฉันจะโทรไปด่าเอง แจ้งผลด้วยนะคะ ขอบคุณ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป