รถเมล์สาย 84ก โบกไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84ก ปกติจะจอดถ้ามีผู้โดยสารลง หากไม่มีผู้โดยสารลงรถ ผู้โดยที่ป้ายรถประจำทางโบกรถ รถเมล์มักไม่จอดตามป้าย อีกทั้งด้วยจำนวนรถเมล์ที่มีน้อยทำให้เสียเวลาอันมีค่าในการรอคอยรถเมล์คันต่อไป อีกทั้งยิ่งเวลาสายมากขึ้น การจราจรก็ยิ่งติดขัด ซึ่งเสียเวลาที่ผู้คนจะได้ทำมาหาหิน จึงขอร้องเรียนมา เพื่อช่วยให้เกิดการแก้ไขต่อระบบการขนส่ง ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ