รถเมล์สาย 84ก วิ่งเว้นระยะห่างเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 84ก เห็นมีการแจ้งว่าคันสุดท้ายที่ออกจากอู่วงเวียนใหญ่ 21.00 น. แต่จากการสังเกตุพบว่ารถมักจะหายไปเวลา 19.00 น. แล้วไม่มีรถออกมาจากวงเวียนใหญ่ หรืออาจจะมีแต่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง แล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีการเว้นระยะรถในช่วงเวลาที่คนใช้บริการ และเนื่องจากการจำกัดการขึ้นรถทำให้รถเมล์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ