รถเมล์สาย 82 ไม่ยอมเข้าอู่ ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงอู่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 82 ทะเบียน 11-9745 กะกลางคืน ไม่ยอมส่งผู้โดยสารที่อู่พระประแดง ให้ผู้โดยสารลงป้ายตลาดแทน ก่อนหน้านั้นก็จอดแช่นาน เหมือนทำเรื่องส่วนตัว ตอนรับก็จอดเลยกลุ่มผู้โดยสารเหมือนจะแกล้ง จะไม่ขึ้นรถทะเบียนนี้อีกแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป ร้องเรียนแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว