รถเมล์สาย 80

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 80 ตากการดู gps มน application ไม่วิ่งตามเส้นทางปกติ เช้น ไม่วนรถใต้สะพานพระปิ่นเกล้า และไม่วนรถรอบสนามหลวง ทำให้มีผู้โดยสารติดค้างเป็นจำนวนมาก เรื่งเกิดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 11:20น. ถึงเวลา 12:20น. ณ. ป้ายรถเมล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ