รถเมล์สาย 80 ไม่จอกรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 8.40-8.50 ผมโบกเรียกรถเมล์ สาย 80 บริเวณป้าตรงข้ามศูนย์การค้าหนองแขม โดยโบกเรียกรถล่วงหน้าเป็นระยะทางไกลพอที่จะจอดหลายครั้ง แต่รถเมล์ขับผ่านด้วยความเร็วทไม่จอดรับแต่อย่างใด เป็นรถหมายเลข 12-5369 6-55053

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ