รถเมล์สาย 8

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากเหตุการณ์รถเมล์สาย 8 ชนที่กั้นรถไฟ บริเวณถนนศรีอยุธยา ผมขอเสนอความเห็นว่า น่าจะพิจารณาปรับเส้นทางเดินรถจากถนนสวรรคโลก เพื่อเลี้ยวขวาไปถนนศรีอยุธยา เป็นไปทางยมราชแล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม ถนนพระราม 6 ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากแยกศรีอยุธยานั้น จะมีรถมาจากวันเบญจมบพิตร มาจอดคาบริเวณทางกั้นรถไฟ รถเมล์สาย 8 ที่มาจากทางยมราช จะต้องเลี้ยวขวา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพยายามมาจอดรอในช่องทางสวนมา เพื่อรอจังหวะเบียดเข้าช่องทางปกติ เป็นแบบนี้มานานแล้ว อีกอย่าง การรอเลี้ยวขวาขณะที่เป็นสัญญาณไฟเขียวของถนนสวรรคโลกก็จะทำให้รถทางตรงไปไม่ได้อีก เพื่อพิจารณาครับ ผมรับประเทศไทย และสงสารคนขับครับ เขาทำมาหากิน คงไม่อยากทำผิดหรอกครับ ท่านผู้ใหญ่ชั้นบริหารช่วยแก้ไขด้วย ก็จะเป็นพระคุณ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้เสนอแนะเรื่องดังกล่าวทางองค์การฯ ขอขอบคุณท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของ ขสมก. เรื่องดังกล่าวจะต้องเข้าคณะผู้ทำงานระดับสูงและผลกระทบที่ตามมา จะต้องเสนอตามขั้นตอน จึงเรียนมาเพื่อทราบ