รถเมล์สาย 8 หายไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เชิงสอบถามละกันนะครับว่ารถเมล์สาย 8 หายไปไหนหมดตั้งแต่สงกรานต์ 2560 ในยามราตรี สาย8 ก็ลานิทราหลับไหลหายไป เดือดร้อนครับ ต้องพึ่งพาอาศัยสาย 8 ครับ อยากให้สาย8 กลับมาหลัง4ทุ่ม

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 8 หายไปนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ