รถเมล์สาย 79 ไม่จอดป้าย แจ้งว่ายกเลิกป้าย แต่ที่ป้ายไม่ได้ติดประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 79 (6-56022/13-1457) ไม่จอดป้ายหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งว่ายกเลิกป้าย แต่ที่ป้ายไม่ได้ติดประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด ผูัโดยสารต้องเดินไปขึ้นอีกป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)