รถเมล์สาย 79 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 21.00น. รถเมล์สาย 79 ป้ายทะเบียน 13-1457(6-56022) ไม่ยอมจอดป้ายบีทีเอสราชเทวี ทั้งๆที่มีผู้โดยสารโบกจะขึ้น 5-6 คน แต่ก็ขับผ่านไป ไม่ยอมจอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ