รถเมล์สาย 79 เลขรถ 665030 ไม่จอดป้าย ผู้โดยสารอุตส่าห์เดินไปขึ้นแล้วก็ไม่เปิดประตูรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 79 เลขรถ 665030 ไม่จอดป้าย ผู้โดยสารอุตส่าห์เดินไปขึ้นแล้วก็ไม่เปิดประตูรับ ป้ายหน้าการบินไทยหลานหลวง เวลา 17:12

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ