รถเมล์สาย 79 ปิดประตูหนีบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา ประมาณ 19.30 น. ระหว่างที่ขึ้นรถโดยสาร ณ ป้ายรถประจำทางหน้าโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี รถเมล์ปรับอากาศสาย 79 เลขประจำรถ 6-56054 ปิดประตูหนีบทำให้ได้รับบาดเจ็บครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ