รถเมล์สาย 76 บนถนนตาสิน 13 ขับออกเลนขวาสุด ไม่จอดรัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอบนถนนแดดร้อน ๆ ไม่มีที่พักผู้โดยสาร รถเมล์สาย 76 มา 4 คัน หมายเลข 5-7122, 5-90053, 5-90070 อีกคันนึงคันที่ 4 ถ่ายรูปไม่ทัน ขับเร็วและมีรถอื่นบัง ทุกคันขับออกเลนขวาสุด ซิ่งไม่รับผู้โดยสาร ทั้ง ๆ ที่ยืนรอ โบกรถ ขอให้ทางขนส่งกำชับให้รถเมล์ทุกคันชับอยู่ในเลนตัวเอง ชะลอเมื่อใกล้ป้ายรถเมล์และเห็นใจประชาชนประชาชนที่ยืนรอใช้บริการ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 09:50 น.

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ