รถเมล์สาย 75 ไม่ยอมจอดป้ายทั้งๆที่โบกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์เบอร์ 11-9982 5-40072 ไม่จอดทั้งๆที่โบกแล้ว ตรงป้าย ตรงข้ามรพ.บางปะกอก1 เวลา 21.10 โดยปะมาณผมได้พยายามโบกหลายครั้งเพราะเห็นรถเมล์ไม่อมชลอแต่คนขับก็ขับผ่านป้ายไปเฉยๆ ทำให้ผมต้องเสียเวลารอรถคันใหม่อีกครึ่งชั่วโมง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ