รถเมล์สาย 73 73ก แล้วก็ 514 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารแต่ขับออกเลนขวาเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือรอรถเมล์นานมากตั้งแต่ 10 โมงคือก็มีรถที่จะไปจุดหมายผ่านหลายคันมากแต่ไม่ยอมเข้ามาจอดรับที่ป้ายออกเลนขวาหมดคือเข้าใจนะครับว่ารถติดแต่ก็มีผู้โดยสารหลายที่คนเค้ารอขึ้นรถเพื่อที่จะไปทำงานแต่กลับต้องมาเจอปัญหาอะไรแบบนี้คือถ้าจะไม่มาจอดรับก็เลิกขับเถอะครัย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ