รถเมล์สาย 73 ไม่ยอมจอดป้าย เลยแอมไชน่ามา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จะรีบไหนค่ะ ฝนก็จะตก ไม่ยอมจอดป้าย วันที่ 24/6/2020 เวลา 16:18 สาย 773 13-1491 8-67134

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ