รถเมล์สาย 73 นาน 1 ชม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์ 73 ตรงป้าย MRT หัวลำโพงนานมาก ประมาณ 1 ชม พอมาถึงถามกระเป๋ารถ ก็ซักสีหน้าถึงปิดแมสก็เห็นว่าขมวดคิ้ว แล้วบอกว่าเป็นรถกะบ่ายเที่ยวแรก ก็เวลาแบบนี้ล่ะ และก็รถติดด้วย รอได้แต่คุณควรมีมาตรฐาน เช่น 15 นาที หรือ 30 นาที นี้เป็นชั่วโมง ถึงจะไม่ใช่เวลาเร่งด่วน แต่ควรมีเวลาที่แน่นอนให้ดูเป็นมาตรฐานค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ