รถเมล์สาย 73 จอดให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงกลางถนน ไม่เข้าจอดที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 13:55 น. รถเมล์สาย 73 เลขทะเบียน 13-1147 จอดรถให้ผู้โดยสารขึ้นและลงที่เลนนอกสุด ไม่เข้าจอดที่ป้าย ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร เพราะขณะนั้นรถกำลังเคลื่อนตัว จึงเป็นอันตรายอย่างมาก ความมักง่ายของพนักงานขับรถแบบนี้ควรรีบจัดการให้เร็วที่สุด

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียกพนักขับรถอบรมโดยรวมเรื่องการบริการหยุดรับส่งในช่องทางด้านซ้ายตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ