รถเมล์สาย 73 ควันดำมาก ทะเบียนมองไม่เห็นมันดำมาก มีเลขทีติดกระจกหลัง 8-67160

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รายละเอียดตามหัวข้อเรื่อง

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ