รถเมล์สาย 73ก ทะเบียน13-0694 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที 18 กค เวลาประมาณ 15:10 น. หน้า รร. เดอะแทเเวเลอร์ รัชดา รถเมล์สาย 73ก ทะเบียน13-0694 ไม่รับผู้โดยสาร ขนาดกวักเรียก มันก็ยังรีบขับ ยืนยันว่ามันเห็นคนเรียก กรุณาสอนจิตสำนึกคนขับด้วยว่าเงินค่าโดยสารคือเงินเดือนพวกคุณ ขสมก ขาดทุนก็ต้องใช้ภาษีประชาชน หน้าที่คือรับ ส่งผู้โดยสาร ไม่ชอบก็ลาออกไปทำงานอื่น หลังจากรถคันนี้ไม่จอดรับ รถอึกคันกว่าจะมาก็ 15:42 น. ต้องรอนานครึ่ง ชม ทำแบบนี้ขอบอกเลยว่าเลวมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ