รถเมล์สาย 72 เลขที่รถ 4-40518 ทะเบียน 12-0724 คนขับรถขับแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 8.40 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2558 บริเวณ หน้าลานพระบรมรูปทรงม้า รถเมล์สายนี้ ขับขี่ไม่สุภาพมากไม่รู้จะรีบไปไหน วอนขอให้ตักเตือนด้วยครับ ขับเบียดรถผมจนจะชนอยู่แล้ว ไล่ออกได้ก็ยิ่งดีครับ ขับขี่แบบนีเป็นอันตรายต่อคนในรถ และรถคนอื่นที่ขับขี่บนท้องถนน แย่มาก