รถเมล์สาย 71

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่ทราบว่ารถเมล์ สาย 71 อยู่ในการดูแลของ ขสมก.หรือเปล่าครับ พอดีมีเรื่องจะร้องเรียน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)