รถเมล์สาย 71

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 71 สีส้มทะเบียนป้ายสีเหลือง 15-4755 เส้นรามคำแหงมุ่งเจ้าเมือง บีบแตร เร่งเครื่อง ขับเร็ว บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียนคุณ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท ฉมาพันธ์การเดินรถ จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย 71-35 ทะเบียน 15-4755 ให้กำชับ อบรม ตักเตือน พนักงานขับรถคันดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การฯ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.