รถเมล์สาย 71 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันศุกร์ ที่4 ตุลาคม 2562 เวลา 19.46 น. รถเมล์สาย 71 รหัส 11-9832(2-80136) ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายก่อนสี่แยกบางกะปิ ทำเมินเหมือนไม่เห็น ทั้งที่รอมานานมาก จึงอยากให้ทางองค์กรปรับปรุงและอบรมพนักงานให้ทำงานอย่างมีระเบียบมากกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเชนนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ