รถเมล์สาย 71 สีน้ำเงินไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ขับเลนส์ขวาไม่เข้าป้ายรถเมล์ เวลา 17.49 ป้ายรถเมล์แถวปั้มเซลล์ที่อยู่ตรงข้ามซอยปรัดี 26

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)