รถเมล์สาย 70 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 21.50 น. ป้ายแยกสามัคคี รถเมล์สาย 70 เลข 12-0862(7-50521)(70) ไม่จอดรับทั้งๆที่ รอที่ป้าย โบกก็โบก ไม่ยอมจอดจะรีบไปไหน รีบกลับบ้าน? แล้วคนรอป้ายไม่รีบกลับบ้านหรอ ขับแบบนี้ไม่ต้องมาขับนะ ถ้าตาไม่ดีก็เลิกไป คนขับหน้าหนวดๆหน่อย ต้องนั่ง Taxi กลับ รบกวนพิจารณาด้วยว่าจะลงโทษยังไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน ผู้ใช้บริการ