รถเมล์สาย 70 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.20 น. รถเมล์สาย 70 เลขข้างรถ 7-50479 ไม่จอดป้ายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งได้โบกรถแล้ว เป็นแบบนี้หลายครั้ง ไม่เข้าด้านซ้าย อยู่เลนกลางและขับรถเลยไป ต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข และขอทราบรายละเอียดการดำเนินการด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ