รถเมล์สาย 70 ปรับอากาศ ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายหน้ารัฐสภา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา ประมาณ 15.30 น. ป้ายรัฐสภา (ฝั่งรัฐสภา) มีรถเมล์สาย 70 ขาออกไปทางประชานิเวศน์ผ่านบริเวณนั้น 3 คัน ในเวลาไล่เรี่ยกัน โดย 2 คันแรก เป็นรถปรับอากาศ และรถร้อน มาพร้อมกัน (แต่ผมเดินไปถึงป้ายรถเมล์ไม่ทัน เมื่อเช็ค App. Via Bus เห็นว่า กำลังมีรถเมล์สาย 70 กำลังมาอีกคันหนึ่ง จึงรีบวิ่งไปที่ป้ายรถเมล์ ซึ่งผมกำลังจะถึงป้ายรถ โดยที่ป้ายมีรถของหน่วยงานมารอรับเจ้าหน้าที่ที่มาประชุมที่รัฐสภาขวางอยู่จึงไม่สามารถเข้าป้ายได้ ผมจึงโบกให้รถจอดเลยป้ายมาจากป้ายไม่เกิน 5 เมตร ก่อนที่รถเมล์ประจำทางจะถึงป้าย แต่ พขร. ท่านนั้น โบกมือว่า ไม่รับผม ทำมือชี้เหมือนให้ผมรอคันหลัง ซึ่งรถไม่ได้ขึ้นป้ายว่าเสีย (ในรถมีผู้โดยสารท่านอื่นด้วย) จะว่าไม่เห็นผมก็ไม่ใช่ เพราะโบกมือให้ผม บอกว่าผมอยู่ไม่ตรงป้าย ก็แค่ไม่เกิน 5 เมตร (จากเหตุผลที่ผมแจ้ง) ทั้งนี้ ผมไม่สามารถจำรถ หรือถ่ายรูปเลขข้างรถของ ขสมก. ได้ทัน แต่จากการที่ ขสมก. มีการติดตั้ง GPS ก็น่าจะติดตามได้ว่าเป็นรถคันใด ... รถที่ผมร้องเรียน คือ รถเมล์ปรับอากาศสาย 70 วิ่งไปทาทงประชานิเวศน์ ซึ่งผ่านป้ายรัฐสภา ประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (รถผ่านป้ายรัฐสภาในเวลาใกล้เคียงกันมี 3 คัน ... รถคันที่ผมแจ้ง คือ คันสุดท้ายที่ผ่านป้ายรัฐสภา จากนั้นจะมีการขาดช่วงของรถเมล์สาย 70) เบื้องต้น ผมได้โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. ระดับ ผอ.สำนัก ที่ผมรู้จัก แต่ท่านนั้นให้ผมโทรไปที่ 1384 ซึ่ง ผมแจ้งท่านว่าขอไม่โทร เพราะ สมัยผมเรียน (ประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545) ผมเคยร้องเรียนไปยัง Call Center รับแรื่องร้องของ ขสมก. แต่กลับเป็นว่า เจ้าหน้าที่ของ Call Center ของ ขสมก. นำเบอร์มือถือของผมไปให้ พขร. คันที่ผมร้องเรียนโทรมาคุกคามผม ท่านจึงรับเรื่องไปให้ในเบื้องต้น แต่ท่านแนะนำให้ผมมาแจ้งในเว็ปไซด์นี้ด้วย เพราะท่านว่า ท่านไม่สามารถเป็ฯคนแจ้งเรื่องร้องเรื่อนได้ ปล. ในเบื้องต้น ท่านแจ้งว่า น่าจะได้รับคำตอบจากผลการสอบสวน หลังจากที่โพสในเว็ปไซด์ภายใน 7 วัน ... ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับทราบผลการสอบสวนโดยเร็ว และ ขสมก. จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงบริการ ของ ขสมก. เพื่อบริการที่ดีขึ้น ต่อไป ด้วยความเคารพ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานโดยรวมให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่จะสอบสวนดำเนินการกับ พขร. ต้องมีข้อมูลเกี๋ยวกับรถคันดั่งกล่าวถึงจะสอบสวนได้ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ