รถเมล์สาย 70

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 70 เป็นเวลานานมาก คือ (วันที่ 29 พ.ค. 58) รอรถหน้ากระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่ 16.30 น. กว่ารถจะมา 18.30 ใช้เวลารอ 2 ชม.30 นาที และช่วงเช้าวันที่ 2 มิ.ย. 58 นั่งรอรถที่หน้าโลตัสประชาชื่น ตั้งแตเวลา 07.30 น. กว่ารถจะมา 09.30 น. ใช้เวลารอ 2 ชม. อยากให้นายท่ารถที่ปล่อยรถ และผู้บริหารองค์กรฯได้เข้าไปรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่รอรถเมล์อย่างเร่งด่วน และควรมีมาตรแก้ไขอย่างเป็นระบบ