รถเมล์สาย 7 ไม่ยอมรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 2/9/62 เวลา 7.15 น. รถเมล์สาย 7 รถติดอยู่ที่ป้ายท่ารถสาย 7 พอผู้โดยสารมารีบปิดประตูไม่ยอมรับผู้โดยสารแล้วรีบออกรถ พอเข้าใจได้ แต่วิ่งไปประมาณ 5-6 เมตรรถก็ติดเคลื่อนตัวไม่ได้ เราเดินตามไปจากท่ารถ ขอขึ้นรถ ไม่ยอมให้ขึ้น ไร้น้พใจและหัวใจบริการมาก ถ้าเราไปขอขึ้น ที่อื่นแล้วไม่รับ จะไม่ว่าเลย นี่อยู่ติดป้ายรถเมล์แท้ๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ