รถเมล์สาย 7 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์ อยู่ตรง เพชรเกษม 66 นานมากค่ะ ประมาณ ครึ่ง ชม. ได้ พอรถเมล์มา เลนกลาง เราโบก เค้าชิดซ้ายนะ แต่ขับผ่านไปเลย แบบเร็วมากด้วย ไม่ยอมจอดป้ายที่เรารอ แต่ไปจอดป้ายถัดไปแทนนะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 7 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ