รถเมล์สาย 7 เร่งเครื่องควันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เบอร์ 6-50394 หรือ 6-50396 สาย7 เร่งเครื่องใส่หน้ารถเมล์ที่เตรียมออกที่อู่คลองขวาง เวลา 06.15 ที่มีผู้โดยสารเต็มคัน แล้วว่าควันดำมาก และเป็นเเวลานาน อยากทราบว่าทำเช่นนี้เป็นปกติหรือไม่ และตรวจสภาพควันรถก่อนนำออกมาเตรียมวิ่งที่อู่บ้างหรือไม่

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมสภาพรถจนกว่าควันดำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนนำรถออกวิ่งบริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ