รถเมล์สาย 69 ไม่จอรับผู้โดยสาร 3 ป้ายติดครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 11/2/2016 ไม่ทราบหมายเลขรถเพราะไม่จอดให้ขึ้นครับ เวลาประมาณ 7:40:7:50 ที่แยกพงเพชรรถเมลสาย 69 ไม่จอดรับผู้โดยสารครับ จึงให้แฟนขึ้นรถมอไซแล้วขับตามไปขึ้นป้ายต่อไปก็ไม่จอดและขับแซงไปป้ายที่ 3 กะว่าได้ขึ้นแน่สรุป แฟนโทรมาบอกไม่เข้ามาจอดเหมือนกันครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 69 ม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหากตรวจพบอีกจะดำเนินการในขั้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ