รถเมล์สาย 68 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 17.47 น. รถเมล์สาย 68 สมุทรสาคร - บางลำพู ป้ายรถเมล์ซอยมาม่า ถนนเอกชัย-มหาชัย ไม่ยแมจอดป้ายรับผู้โดยสาร ทั้งๆที่นืนโบกเรียกรถ คนขับรถก็ไม่ยอมจอดรับ ปกติรถสายนี้ รอนานมากอยู่แล้ว นานๆจะมาสักคะน แล้วยังไม่จอดรับผู้โดยสารอีก รบกวนอบรม และออกบทลงโทษพนักงานด้วยค่ะ ทำง่นมห้บริการ ควรบริการลูกค้าอย่างใส่ใจนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ