รถเมล์สาย 68 ป้ายสีเหลือง ที่วิ่งเข้าถนนเทียนทะเล

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมาก รอตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 จนถึง 19.30 รถถึงมา นี้ขนาดเป็นชั่วโมงเร่งด่วน แต่รถนานมากกว่าจะมา คือคิดว่า ถ้าไม่พร้อมให้บริการก็ยกเลิกไป

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 68 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแก้ขอย่างเร่งด่วนเพื่อความสดวกและรวดเร็วของท่านผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ