รถเมล์สาย 68 ปรับอากาศสีน้ำเงิน ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้ 23/10/57 เวลาประมาณ 12:00 น. รถเมล์สาย 68 ปรับอากาศสีน้ำเงิน หมายเลขข้างรถ 68-003 ไม่ ยอมจอดรับผู้โดยสารที่ป้ายเชิงสะพานปิ่นเกล้าฝั่งวิ่งเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นการผิดกฏระเบียบ จึงฝากให้ช่วยดำเนินการให้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการไม่รับส่งผู้โดยสารอีก

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล ขสมก. จะทำการประสานผู้ประกอบการให้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานขับรถให้ปฎิบัติตามนโยบายขับชิดซ้าย จอดรับทุกป้ายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล ขสมก. จะทำการประสานผู้ประกอบการให้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานขับรถให้ปฎิบัติตามนโยบายขับชิดซ้าย จอดรับทุกป้ายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ท่านผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล ขสมก. จะทำการประสานผู้ประกอบการให้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานขับรถให้ปฎิบัติตามนโยบายขับชิดซ้าย จอดรับทุกป้ายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ