รถเมล์สาย 68 ทะเบียน 11-8974 ควันดำมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมล์สาย 68 ทะเบียน 11-8974 ควันดำมาก ตรวจสอบด้วยทำไมปล่อยให้ใช้งานได้ตรวจสภาพก็ไม่ผ่านแล้ว