รถเมล์สาย 68 ช่วงเวลาที่เร่งรีบ (05.00-06.00) ไม่ควรจะปล่อยรถเสริมแค่ BRT ควรจะปล่อยรถระยะยาวออกจากท่ารถแสมดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 68 ช่วงเวลาที่เร่งรีบ (05.00-06.00) ไม่ควรจะปล่อยรถเสริมแค่ BRT ควรจะปล่อยรถระยะยาวออกจากท่ารถแสมดำ และพนักงานสายนี้ส่วนใหญ่จะขับรถเร็วมากๆ และไม่ค่อยจอดรับผู้โดย โดยเฉพาะช่วงเวลา 05.00-06.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้ายังไม่สว่าง และจะมองเห็นสายรถเมล์ยากมากๆ ทำให้การเดินทางไม่สะดวก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ