รถเมล์สาย 68

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอความกรุณาให้เพิ่มจำนวนรถที่วิ่งในสาย 68 แสมดำ-บางลำพู หรือ รถร่วม ปอ.68 มหาชัย-บางลำพู เพราะรถขาดระยะบ่อยผู้โดยสารต้องรอนานมาก บวกกับระยะที่วิ่งก็ค่อนข้างไกลทำให้ความถี่น้อยลงไปอีก จึงเรียนมาเพื่อขอให้พิจารณาเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของผู้โดยสาร

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ