รถเมล์สาย 67 ไม่ให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์แถว ส.โบตั๋น ถนนอุรุพงษ์ตัดใหม่ ตั้งแต่ 6:15 น. รอจนถึง 7:25 ดูในแอบ via bus มีรถมา แต่กลับรถตรงสามย่านหมด ซึ่งควรแจ้งล่วงหน้า ทำแบบนี้ประชาชนเสียเวลารอรถเป็นชั่วโมง ห่วยจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ