รถเมล์สาย 67 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 14.35 น. ป้ายประชาชื่นซอย 5 ตรงข้ามสะพานสำนักงานเขตบางซื่อ รถมุ่งหน้าไปวัดเสมียน คนขับไม่จอดรับคน ทั้งๆที่โบกตลอด แย่มาก ฝนก็จะตกไม่เห็นใจคนที่รอรถเลย รถเมล์สาย 67 ทะเบียนรถ 12-0353

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ