รถเมล์สาย 67 ไม่จอดป้าย ขับผ่านไปหน้าตาเฉย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 67 เลขรถ 11-8649 4-40342 ขับผ่านป้ายไปโดยไม่ชลอไม่จอดใดๆ ทั้งสิ้น เวลา 3 ทุ่ม วันที่ 9 มีนาคม 2020 ต้องร้องเรียนที่ใครครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ