รถเมล์สาย 67 ในช่วง 19.00 - 21.00 ในช่วงประดิพัทธ์- ประชาชื่น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์ / ปรับอากาศสาย 67 เกือบ 1 ชั่วโมงตั้งแต่ช่วง 19.30 -20.15 ในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ที่ถ.ประดิพัทธ์ซอย 4 เพื่อจะมา ถ.ประชาชื่นแต่ไม่มีรถเลย จึงต้องโดยสารรถแทกซี่ และในขณะที่นั่งแทกซี่กลับมาที่ถ.ประชาชื่น ก็ไม่เห็นรถเมล์สายนี้ที่วิ่งอยู่แม้แต่คันเดียว อยากสอบถามว่ารถเมล์สายนี้ให้บริการทุกกี่นาที หรือกี่ชั่วโมงหรือไม่วิ่งแล้ว เพราะยังเห็นรถวิ่งสวนไปขาไปขณะรอรถเมล์อยู่ ถ้าเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีค่ารถแทกซี่ อยากสอบถามว่าเขาต้องเดินกลับบ้านหรืออย่างไร รบกวนทาง ขสมก ตรวจสอบให้ด้วยว่ารถสายนี้ออกจากอู่ทุกกี่นาที เพราะสมาชิกในบ้านก็เคยเจอการรอเป็นชั่วโมงแล้วไ่ม่มีรถเช่นกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ