รถเมล์สาย 67 เว้นระยะนานมากในช่วงพีค

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
มากกว่า 10 ปีแล้วที่รถยนต์สายนี้เป็นแบบนี้ค่ะ รอรถนานเป็นชั่วโมง ช่วงเช้าวันธรรมดา ดันมีรถเสริมแค่สามย่านจากวัดเสมียนนารี รอบเย็น ดันมีรถเสริมสามย่านเหมือนกัน จากพระราม 3 สามย่านมีความสำคัญอย่างไรหรือ ทำไมรถไปได้แค่สามย่านก็พอแล้วหรือคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ