รถเมล์สาย 66 ไม่เปิดประตูรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 66 วันที่ 26 พ.ค. 63 17.10น. ก่อนเลข 756004 จะออก ไม่ยอมเปิดประตูรับผู้โดยสาร จากอู่ท่าปล่อยรถ แค่จุดออกยังจอดสวนเลน ต้องเดินข้ามไปขึ้นรถ แต่ พขร. กลับรีบขับไประหว่างคนรอข้ามไปขึ้นรถ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ