รถเมล์สาย 66 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนคนขับรถเมล์สาย 66 นายสมชาย สังข์เมือง เลขข้าง 7-56012 ทะเบียน 12-9812 ไม่จอดรับไม่สนใจผู้โดยสารรอรถป้ายเสริมสุข ทำให้ผมต้องนั่งรถรับจ้างอีก 30 บาทไปรอ 3 ป้ายถัดไป เพราะรถสาย 66 รถน้อยและเป็นสายเดียวที่ไปถึงแจ้งวัฒนะ รบกวนมีบทลงโทษด้วยนะครับ บอกตามตรงว่าหัวเสียมากและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ