รถเมล์สาย 66 หายไปไหนหมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รู้เลือกประเภทถูกมั้ย แต่รอรถที่หน้า กรมการกงศุลนานมาก ซึ่งอู่รถมันอยู่แค่ศูนยฺราชกาล ใช้เวลารอมา 45 นาทีแล้ว จนตอนนี้ยังไม่มา งงมากค่ะว่าจะให้บริการต่อมั้ย หรือจะยกเลิกก็ยกเลิกไปเลย จะได้ไปใช้ทางอื่น ยืนรอทุกวัน ไม่ว่าเวลาไหนรออย่างน้อย เลย20นาที มันนานไปมั้ยคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการปล่ยรถพร้อมทั้งเรียกนายท่าอบรมกำชับให้ปล่อยรถตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้รถขาดระยะรอนานให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ