รถเมล์สาย 65 ไม่ไปตามเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในแอฟ viabus เห็นว่ารถเมล์สาย 65 เลข 11-9798(7-50365) มาจากนนทบุรี ดังนั้นรถคันนี้ควรจะตรงไปสนามหลวงต่อ แต่รถคันนี้กลับไม่ไปสนามหลวง เสียงออดไม่ดังจึงทำให้ต้องกดซ้ำแต่พนักงานขับรถกลับพูดประชดประชันขึ้น และว่าไล่หลัง จากเหตุการณ์นี้ทำให้ตัวผู้โดยสารเสีนเวลาการกลับบ้าน ซึ่งตอนนั้นเวลา 21.10 นาทีแล้ว รอรถก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว ยังมาเจอรถที่ไม่ยอมขับตามเส้นทางอีก อยากให้ทางขนส่งเคร่งกับเรื่องนี้ให้มากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ