รถเมล์สาย 65 ไม่ยอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่26 เมษายน เวลาประมาณ 11.50 ผมเรียกรถเมล์ฟรีสาย 65 ที่ป้ายตรงข้ามสน.เตาปูน แต่ไม่จอดรับ แย่มาก ขอให้ลงโทษคนขับตามระเบียบด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนได้รับเรื่องและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพนักงานขับรถให้หยุดรับส่งผู้ใช้บริการรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียด หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ สถานที่เกิดเหตุจากสถานที่ใดไปยังจุดหมายใด ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ