รถเมล์สาย 65 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 7.40 น. รถเมล์สาย 65 หมายเลข 11-9632 7-50347 วิ่งเลนขวา ไม่จอดรับผู้โดยสาร ณ ป้ายรับ-ส่งผู้โดยสาร ก่อนถึงข้ามแยกวงศ์สว่าง (หน้าโรงรับจำนำ) ทำให้ผู้โดยสารเสียโอกาสในการขึ้นรถเมล์ แสดงให้เห็นว่าพนักงานขับรถ กระเป๋ารถเมล์ และขสมก. ซึ่งเป็นต้นสังกัด ละเลยและเพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธการให้บริการแก่ประชาชน มีหลักฐานการให้บริการของรถในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีจะร้องเรียนจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ